Nepsy-valmennus

Sujuva arki, paremmin jaksava mieli

Tampere

Sujuvan arjen rakentamista nepsy-piirteitä kunnioittaen

Nepsy-valmennus auttaa tunnistamaan omien piirteiden vaikutuksen arjen pyörittämiseen.

Valmennukseen voi osallistua ilman lähetettä tai diagnoosia. Riittää, että tunnistat itsessäsi neurokirjon piirteiden haastavia puolia, ja haluat rakentaa arjestasi sujuvamman omia rajojasi kunnioittaen.

Nepsy-valmennus on tuettua omaan elinympäristöön jalkautuvaa konkreettista muutosten tekemistä, yksin tai yhdessä läheisten kanssa.

Mitä ja missä?

Nepsy-valmennus on turvallinen tila tutustua omiin piirteisiinsä, oli taustalla diagnoosi tai ei. Valmennus tarjoaa käytännönläheisen tavan itsetutkiskelulle. Sen aikana tarkastellaan, kuinka opitut, välillä haitalliset tavat ja ajattelumallit vaikuttavat oman arjen pyörittämiseen.

Itseymmärryksen ja pienten tekojen kautta lähdetään rakentamaan arkea omia tarpeita ja herkkyyksiä kunnioittaen. Valmennukseen voi osallistua myös läheisten tai perheen kanssa. Tapaamiset toteutetaan toivomissasi paikoissa Tampereella ja Pirkanmaan alueella.

Oletko 16–29-vuotias
diagnosoitu nepsy?

Usein kysyttyä nepsy-valmennuksesta

Jokaisen neurokirjon henkilön piirteet ovat erilaiset. Sen vuoksi ei ole vain yhtä tapaa toteuttaa valmennusta.

Valmennus sisältää keskustelua ja tekemistä sopivassa suhteessa kunkin tarpeista lähtien.

Mikäli haasteesi liittyvät esimerkiksi jatkuvaan väsymykseen ja pinnan kiristymiseen, aloitamme pohtimalla kuormituksesi lähteitä – onko taustalla aistiherkkyyttä, kuormittavatko sosiaaliset tilanteet vai oma tapasi tulkita aikaa?

Kun taustasyyt hahmottuvat, opettelemme yhdessä hallitsemaan kuormitusta. Mitä ympäristössä voi muuttaa? Mitä omassa toiminnassamme? Ja kuinka kerromme tästä kaikesta myös läheisille, jotta he osaisivat tukea sinua paremmin?

Usein valmennuksella haetaan apua esimerkiksi koulu- tai työpaikan löytämiseen tai tukien tai byrokratian kanssa luovimiseen, arjen aikataulujen organisointiin, sosialisoinnin haasteisiin, aistiherkkyyksien kanssa elämiseen ja itsetuntemuksen vahvistamiseen. 

Tutustu nepsy-valmentajiimme täällä.

Valmennuksen tavoite ei ole muuttaa ihmistä, vaan tapoja, jotka selkeästi haastavat jaksamista.

Usein nämä tavat ovat vuosikausia kertyneiden oletusten, maskien ja sopeutumisen tarpeiden kautta rakentuneita. Siksi on tärkeää tutustua myös vinoutuneisiin ajatusmalleihin toiminnan taustalla, ja ymmärtää, mitä itse tarvitset. 

Ja sen jälkeen alkaa toimia – harjoitella uusia toimintamalleja, jotta niistä muodostuu uusia tapoja. Sellaisia, jotka syntyvät sinun tarpeistasi. Ei siitä, mitä kuvittelet ympäristösi sinulta odottavan.

Valmennusta voi toteuttaa kertakäynteinä tai pitempinä jaksoina. On kuitenkin hyvä huomioida, että alussa nykytilanteen kartoittaminen, oikeiden tavoitteiden tunnistaminen ja toimintasuunnitelman tekeminen vie aikaa.

Mikäli sinulla on hyvin selkeä ongelma, sen ratkaisuun voi riittää muutaman kerran tapaaminen.

Mikäli haasteet ja niiden syyt ovat hähmäisiä myös itsellesi, suosittelemme pidemmän valmennusjakson suunnittelemista.

Tällöin voimme rauhassa pureutua sekä syiden että seurausten hahmottamiseen, ja löytää sinulle toimivat tavat elää elämääsi ilman jatkuvaa kuormittumista.

Sanoittamattomat neurokirjon piirteet tuovat usein haasteita parisuhteisiin tai perhe-elämään, oli taustalla diagnoosi tai ei. Toisen tai molempien impulsiivisuus, tunteiden säätelyn haasteet, herkkyydet tai aloitekyvyttömyys voidaan tulkita henkilökohtaisena mielenosoituksena itseä kohtaan.

Tällöin valmennuksessa etsitään arjen pyörittämisen pelisääntöjä, jotka toimivat kaikille. Miten ilmaisen omat tarpeeni? Miten kerron, mikä toisen käytöksessä painaa mieltä? Miten tehtävät jaetaan niin, ettei kenenkään tarvitse venyä yli rajojensa?

Samalla logiikalla etsitään keinoja myös vähemmän väsyttävän arjen luomiseen nepsy-lapsiperheissä.

Nepsy-valmennus ei ole terapiaa vaan paremminkin koutsausta. Valmennuksessa arkea pohditaan ohjatusti yhdessä siinä ympäristössä, missä se tapahtuu – kotona, töissä, koulussa.

Mitä ikinä haasteet ovatkin, niihin pyritään löytämään konkreettiset ratkaisut yhdessä, samalla kun opitaan tuntemaan toisemme paremmin.

Toivoessasi valmennukseen voi osallistua ohjaajan työparina myös terapiakoira.

Tällä hetkellä eläinavusteista nepsy-valmennusta toteuttaa työparina:

Emmi Lönnqvist ja toimelias bordercollie Ilo Tampereen seudulla

Eläinavusteisuudesta ja EMootion terapiaeläimistä voit lukea lisää tästä artikkelista:

Eläinavusteisuus – eläin auttaa, kun tunteille ei ole sanoja.

Esittelyjä ja eläinten kuulumisia löydät myös meidän Instasta @emootioterapiat

Autismikirjolla ja ADHD:ssa haasteet ovat usein hyvin erilaisia. Yhteistä on  usein kuitenkin jatkuva kuormitustila ja elämän aikana opitut monikerroksiset maskit.  

Koska luet tätä tekstiä, on turvallista olettaa, että jokin elämässä tuntuu haastavalta.

Esimerkiksi opinnot uuvuttavat läsnäolopakollisten kurssien ja ryhmätyö-vaatimusten vuoksi. Tai työt kuormittavat, koska työpaikan hälyssä keskittyminen on yhtä mahdotonta kuin kotona kaikkien tekemättömien kotitöiden keskellä. Tai ne kotityöt – ne eivät vain hoida itseään, vaikka kuinka heittelisi kolikoita toivomuskaivoon.

Valmennuksen paras hyöty on usein omien haasteiden ja maskien tunnistaminen – ja hyväksyminen.

Sen jälkeen voidaan pohtia, mistä maskeista on aika luopua. Ja samalla jalkautua kuormittaviin ympäristöihin keskustelemaan rakentavasti omasta jaksamisesta, ja miten sitä voisi tukea paremmin.

Uskomme, että valmennuksesta on hyötyä, kun elämässä on osa-alue, joka tuntuu haastavalta. Tärkeintä on kuitenkin aina oma motivaatiosi ratkaista ongelmat. Ilman sitä ei synny muutoksiakaan.

Jäikö jokin
askarruttamaan?