Nuorisopsykiatri Laura Linkosalo & Eetu Oinas

Nuorisopsykiatrian erikoislääkärit Tampereella

Tampere

Nuorisopsykiatrilta lääketieteellinen apu nuoren mielenterveyden haasteisiin

Nuorisopsykiatrin palvelut on suunnattu 13–29-vuotiaiden nuorten ja heidän huoltajiensa tueksi, kun mielenterveyden haasteet rajoittavat hyvän elämän elämistä.

Nuorisopsykiatri
Laura Linkosalo

Laura on nuorisopsykiatrian ja lastentautien erikoislääkäri. Hänellä on laaja kokemus- ja koulutuspohja lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä somatiikan että psykiatrian puolella.

EMootiolla Laura toteuttaa nuorten ADHD-tutkimuksia sekä nuorisopsykiatrian diagnosointia, lausuntoja, hoidon organisointia sekä mahdollisia lääkityksiä.

Lauralla on laaja näkemys ja ymmärrys lasten ja nuorten kanssa toimimisesta sekä töissä että kotona. Kolmen lapsen ja erityislapsen äitinä hän tarkastelee maailmaa suorasanaisesti ja välittävästi suuren kuvan kautta, kohdaten jokaisen kuitenkin yksilönä. 

Työn tasapainona Lauralle tärkeitä asioita ovat luonto, eläimet, puutarhanhoito ja käsillä tekeminen.

Nuorisopsykiatri Laura Linkosalo Tampere

Nuorisopsykiatri
Eetu Oinas

Eetun palvelut varattavissa elokuusta 2024 alkaen.

Eetu on nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, jolla on laaja-alaista kokemusta nuorten kanssa toimimisesta erilaisten mielenterveyteen liittyvien kysymysten äärellä.

Eetu toteuttaa nuorisopsykiatrian erikoisalaan kuuluvia diagnostisia arvioita, mukaan lukien ADHD-tutkimuksia, sekä tarjoaa tämän pohjalta tieteelliseen näyttöön ja kliiniseen kokemukseen pohjautuvia hoidollisia ratkaisuja.

Nämä voivat pitää sisällään erilaisia psykososiaalisia ja/tai lääkehoidollisia kuntoutuksellisia vaihtoehtoja – lausuntoja voidaan myös laatia tarpeen mukaan.

Eetulle tärkeää työssään on, että jokainen nuori ja perhe tulisi kuulluksi huoliensa ja murheidensa kanssa ja toisaalta, että monitahoisista ongelmista huolimatta hoidossa löydetään selkeä etenemissuunta – punainen lanka, jota voidaan yhdessä seurata.

Vapaa-ajalla Eetulle tärkeitä työasioihin vastapainoa tuovia asioita ovat oman perheen kanssa ajan viettäminen, erilaiset mailapelit sekä musiikki.

Eetu Oinas leikkii lapsen kanssa kyykyssä maata koskettaen ja hymyillen

Varaa aika ensikäynnille

Nuorisopsykiatrin ensikäynti on aina 60 minuutin mittainen. Jatkokäyntien tarve arvioidaan ensikäynnillä samalla sopien seuraavat käyntiajat yhdessä.