Nuotti-valmentajat

Tampere | Pori | Jyväskylä | Seinäjoki

Tutustu Nuotti-valmentajiin

Nuotti-valmennus on 16–29-vuotiaille suunnattua Kelan tukemaa ammatillista koutsausta, kun elämän jumit vaikeuttavat eteenpäin menemistä.

Tampereen valmentajat

Emmi Lönnqvist

Sairaanhoitaja

Jaana Sarso

Sairaanhoitaja

Joona Rontu

Sosionomi

Mika Polvisalo

Sosionomi

Porin valmentajat

Laura Elonen

Sosionomi

Riikka Raski

Sairaanhoitaja

Marika Sydänsuo

Psykologi

Jyväskylän valmentajat

Anne Lehtimäki

Opettaja

Ilona Lepistö

Sairaanhoitaja

Tero Makkonen

Psykologi

Seinäjoen valmentajat

Mia Katajamäki

Katja Joensuu

Jäikö jokin
askarruttamaan?

Emmi Lönnqvist

Sairaanhoitaja | Tampere

Emmillä on yli 15 vuoden laaja kokemus mielenterveystyöstä nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Emmi on työuransa aikana työskennellyt mm. lastensuojelun sijaishuollossa sekä ennen yrittäjäksi ryhtymistä eri mielenterveyspalveluissa polikliinistä työtä tehden. 

Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien nuorten sekä nuorten aikuisten hoito ja kuntoutus ovat lähellä sydäntä ja kulkeneet tiiviisti osana työskentelyä vuodesta 2008 lähtien.

Persoonana Emmi on aito, kannustava ja käytännönläheinen. Emmin erityisvahvuutena on rehellisten ja luottamuksellisten yhteistyösuhteiden luominen nuorten kanssa, ja hänet tunnetaan innostavana ja kunkin polkua kunnioittavana tavoitteita kohti ohjaajana.

Omaa hyvinvointiaan hän pyrkii vaalimaan luonnossa liikkuen ja läheisten seurassa rauhoittumalla. Erityisen tärkeä osa vapaa-aikaa ovat myös Emmin koirat Lysti ja Ilo, jotka liikkuvatkin tiiviisti matkassa töissä ja metsälenkeillä.

Jaana Sarso

Sairaanhoitaja | Tampere

Jaana on rauhallinen ja empaattinen kokonaisvaltaisen terveyden moniosaaja. Hänen vahvuuksiinsa kuuluvat käytännönläheinen ja selkeä tavoitteellisuus asiakassuhteissa. Jaanan motto on, että jokaisella on voimavaroja ja taitoja, joita voidaan valjastaa käyttöön oman hyvinvoinnin eteen, kun niistä tulee tietoiseksi.

Jaana on työskennellyt yli 20 vuotta hoitotyössä nuorten ja aikuisten kanssa. Jaana on psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, terveystieteiden asiantuntija (TtM) ja psykoterapeuttikoulutettava.

Hänen erityisosaamisalueitaan ovat mm. ratkaisukeskeinen, terapeuttinen keskustelu sekä ravitsemusneuvonta ja syömiseen liittyvät ongelmat.

Koiraharrastus, luonto ja hyvät ystävät ovat Jaanalle tärkeitä hyvän mielen lähteitä, ja välillä berninpaimenkoira Manta voi kulkea mukana tapaamisissa.

Joona Rontu

Sosionomi | Tampere

Joona on lämminhenkinen ja rento ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja sosionomi (AMK).

Hän on työskennellyt kahdeksan vuotta sosiaalialalla erilaisissa tehtävissä nuorten ja aikuisten kanssa. Kokemusta on kertynyt mm. työllisyyspalveluiden, Kelan, nuorten sosiaalityön, väkivaltatyön sekä mielenterveys- ja kriisityön parista.

Lisäosaamista hän on hankkinut kiusaamiskokemusten jälkihoidosta, raha- ja digipeliriippuvuuden hoidosta, jännittämisestä ja sosiaalisten tilanteiden pelosta, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden sekä kriisi- ja tukihenkilötyöstä. Parhaillaan Joona on viimeistelemässä työnohjaajan opintojaan ja aloittaa neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen keväällä 2024.

Ihmisenä ja työntekijänä Joona on kuunteleva, rauhallinen ja ennen kaikkea loputtoman kiinnostunut erilaisista ihmisistä. Hän arvostaa inhimillisyyttä, yksilöllisyyttä sekä asiakkaalle tärkeiden asioiden äärelle pysähtymistä. Vapaa-ajallaan Joona nauttii koiransa kanssa leikkimisestä, äänikirjoista ja leivonnasta.

Mika Polvisalo

Sosionomi | Tampere

Mika on työskennellyt nuorten ja nuorten aikuisten kanssa vuodesta 2006 alkaen. Hänellä on n. 10 vuoden työkokemus opetus- ja ohjaustyöstä sekä pitkä kokemus erilaisista lastensuojelun sijaishuollon työtehtävistä. Myös esihenkilön ja yritysjohtamisen kokemusta on kertynyt seitsemisen vuoden ajalta. Mika on myös ohjannut lukuisan määrän erilaisia ryhmiä, sekä valmentanut ammattiurheilijoita ja työskennellyt esiintyjien taustajoukoissa.

Työntekijänä ja ihmisenä Mika on lempeä, suorapuheinen, hyvin käytännönläheinen sekä kannustava persoona. Hän tekee töitä rinnallasi matkalla kohti tavoitteita ja laadukkaampaa tulevaisuutta.

Mikan oma hyvinvointi koostuu erilaisista liikunnallisista aktiviteeteista, kuten maastopyöräilystä ja vaelluksesta, sekä musiikin parissa työskentelystä.

Laura Elonen

Sosionomi | Tampere, Pori

Laura on energinen ja muuntautumiskykyinen vahvuusbongari, jonka erityisosaamiseen kuuluu luoda luottamuksellinen suhde nuoreen kuin nuoreen. Oman lapsen ADHD-diagnoosin myötä hän on myös saanut uudenlaista näkökulmaa mm. perheiden kanssa työskentelyyn.

Laura on koulutukseltaan ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosionomi sekä vammaistyöhön suuntautunut lähihoitaja. Lisäkoulutusta hän on hankkinut mm. NLP:sta.

Hän on työskennellyt noin 20 vuoden ajan lasten, nuorten sekä perheiden kanssa mm. päiväkodissa, autismikuntoutuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa sekä viimeisimpänä yrittäjänä nuottivalmentajan tehtävissä.

Lauran ajatuksiin voit tutustua blogissamme:

ADHD ja autismikirjo työnhaussa – näin tunnistat vahvuutesi ja viestit haasteesi työnantajalle

Riikka Raski

Sairaanhoitaja | Pori

Riikka on empaattinen ja rauhallinen vahvuuksien löytäjä, jonka työotteessa painottuu vahvasti ratkaisukeskeisyys, sekä toisten kohtaaminen ja kunnioittaminen omana itsenään.

Riikka on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on laaja työkokemus erityistuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä erilaisissa arjen ympäristöissä.

Riikan erityisosaamiseen kuuluu aistit ja ruokailu. Niissä tärkeintä on oppia tunnistamaan itseen vaikuttavat kuormitustekijät ja voimavarat. Ymmärryksen kautta kullekin löydetään yhdessä myös sopivat apukeinot arjen kuormituksen tasapainottamiseen.

Arjessa Riikka löytää tasapainon luonnossa oleskelusta. Luonto kulkee kuitenkin mukana myös työskentelyssä, kuten myös terapiakoiraksi kouluttautuva mäyräkoira Remy, joka voi pyydettäessä osallistua tapaamisiin.

Katri Keskinen

Psykologi | Pori

Marika on avarakatseinen ja laajan ammattitaidon omaava Nuotti-valmentaja. Koulutukseltaan hän on psykologi, ja hän suorittaa tällä hetkellä myös kognitiivis-intregratiivisen psykoterapeutin tutkintoa.

Marikalla on yli 17 vuoden kokemus psykologin työstä. Pääsääntöisesti hän on toiminut koulupsykologina, mutta kokemusta on myös perheneuvolatyöstä ja terveyskeskuspsykologina työskentelystä. Hän tarjoaa myös yksityisesti aikuispsykologian vastaanottoa, koulutuspsykoterapiaa, ADHD-tutkimuksia sekä ADHD:n strukturoitua lyhythoitoa.

Laajan työkokemuksen myötä Marikalla on kattava kokemus kaiken ikäisten kanssa toimimisesta, erilaisista oppimisvaikeuksista, neuropsykiatrisista- ja mielenterveyden vaikeuksista sekä niiden arvioimisesta ja tukemisesta.

Tero Makkonen

Psykologi | Jyväskylä

Tero on rauhallinen ja kannustava psykologi, joka suorittaa tällä hetkellä myös psykoterapeutin tutkintoa.

Psykologina Tero on toiminut jo yli 30 vuotta, ja työnohjaajana 20 vuotta. Hänellä on laaja kokemus erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. 

Teron työotteessa näkyy vahva ammattilaisuus – hän osaa ottaa ohjat, mutta ennen kaikkea myös antaa tilaa ja kuunnella.

Sina Kahra

Sosionomi | Seinäjoki

Hektisyys ja tilanteiden muuttuminen ovat Sinalle tuttua juttua, eikä hän hätkähdä haastavissakaan tilanteissa. Koulutukseltaan Sina on sosionomi (AMK) ja ratkaisukeskeinen valmentaja (Life Coach). Hän on työskennellyt vuosia erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten ja aikuisten kanssa, niin virastotyössä kuin asiakastyön kentällä. Uusimpana työkuvioihin on tullut mukaan myös satunnainen kriisi- ja väkivaltatyöntekijänä toimiminen. 

Oma Väylä- kuntoutukseen Sina tuo mukaan sosiaaliohjaajan ja ratkaisukeskeisen valmentajan näkökulman.

Valmentajana hän on luonnollinen, kuunteleva ja idearikas. Hän on hyvä löytämään keinoja ja luovimaan kompromisseja hankaliinkin elämän solmukohtiin. Sinan vahvuus onkin asiakasnäkökulman nopea hahmottaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen.

Mia Katajamäki

Sairaanhoitaja | Seinäjoki

Mia on huumorintajuinen ja eri tilanteisiin mukautuva pitkän linjan mielenterveyden ammattilainen. Luonteeltaan hän on positiivinen, käytännönläheinen, läsnäoleva ja kannustava.

Mia on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, ja hänellä on 30 vuoden työkokemus psykiatrian erikoissairaanhoidosta sekä osasto- että poliklinikkatyöstä nuorten ja aikuisten parissa.

Lisäksi Mia on kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, neuropsykiatriseksi valmentajaksi, ryhmäohjaajaksi ja perheinterventio-osaajaksi, muutamia mainitaksemme.

Mian osaamisalueeseen kuuluvat myös neuropsykiatriset ja psykiatrian diagnostiset tutkimukset ja selvittelyt.

Mia työskentelee mielellään ratkaisukeskeisesti ja kuntouttavalla työotteella huomioiden myös asiakkaan läheiset ja perheen.

Katja Joensuu

Sairaanhoitaja | Seinäjoki

Katja on luonteeltaan rauhallinen, aito, huumorintajuinen ja positiivinen. Hänelle on luontaista käyttää huumoria työvälineenä, eikä ole asioita, joita ei voisi lähteä yhdessä selvittämään.

Katjalla on yli 12 vuoden kokemus mielenterveystyöstä erikoissairaanhoidossa. Hän on työuransa aikana työskennellyt laajan kirjon mielenterveyshaasteiden parissa kaikenikäisten asiakkaiden kanssa.

EMootiolla Katja toimii Nuotti-valmentajana sekä Oma Väylä -kuntoutustiimissä sairaanhoitajana. Lisäksi hän opiskelee tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi sekä kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi.