Oma Väylän erityisasiantuntijat

Tampere | Pori | Seinäjoki

Tutustu Oma Väylä -kuntoutuksen erityisasiantuntijoihin

Oma Väylä -kuntoutuksen taustalla toimii aina monialainen tiimi alansa asiantuntijoita. Erityisasiantuntijoiden avulla kuntoutuksesta rakennetaan jokaiselle Oma Väylän kulkijalle omia tarpeita kunnioittava polku.

Erityisasiantuntijat

Elina Viitaniemi

Erityisopettaja

Katja Vitikka

Sosiaalityöntekijä

Marika Sydänsuo

Psykologi

Merja Koskinen

Erityisasiantuntija

Tero Makkonen

Psykologi

Timo Rautavaara

Psykologi

Oma Väylän kuntoutustiimi

Oma Väylän kuntoutustiimi

Erityisasiantuntijoiden palvelut tuodaan mukaan kunkin polkuun tarpeen mukaan. Koko matkan rinnallasi kulkee kuitenkin vakituinen tiimi kuntoutustyöntekijöitä.

Jäikö jokin
askarruttamaan?

Elina Viitaniemi

Erityisopettaja | Tampere

Elina on erityisopetuksen kentän kokenut ammattilainen, joka suhtautuu ongelmiin ratkaisukeskeisesti. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri (KM), erityisopettaja, erityisluokanopettaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

 

EMootiolla Elina toimii Oma Väylä -kuntoutuksen erityisopettajana. Erityisesti laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja neuropsykiatriset haasteet ovat hänen ydinosaamisaluetta. Elinalla on vakaa ammattitaito tukea tarvitsevien opiskelijoiden opettamisesta ja tuen järjestämisestä, ja hän toimiikin tarvittaessa tulkkina väyläläisten ja oppilaitosten välillä.

Elinan erityistaitoihin kuuluu toisten kohtaaminen yhdenvertaisesti ja kiireettömästi, ja hän on tykätty tiimityöntekijä niin asiakassuhteissa kuin osana asiantuntijatiimiä.

Katja Vitikka

Sosiaalityöntekijä | Tampere

Katja on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM). Hän on työskennellyt 15 vuotta erikoissairaanhoidossa psykiatrialla sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden ja kuntoutuksen parissa.

EMootiolla Katja on mukana Oma Väylä -kuntoutuksessa sosiaalityöntekijänä. Kuntoutuksessa hän tukee ja avustaa talous- & etuusasioissa, ja ohjaa tarvittaessa myös sosiaalihuollon palveluiden piiriin. Hänelle on tärkeää turvata väyläläisten mahdollisuuksia kuntoutumisessaan niin taloudellisesti kuin muutoinkin kunkin omat sosiaaliset tilanteet huomioiden.

Katjalle on tärkeää kohdata toiset omina itsenään ja olla tapaamisissa tasavertainen ihminen ihmiselle. Hänen erityisvahvuuksiinsa kuuluu toivon ylläpitäminen ja omiin valintoihin uskomiseen kannustaminen. Katjan seurassa on helppo kokea olevansa arvokas omana itsenään.

Marika Sydänsuo

Psykologi | Pori

Marika on koulutukseltaan psykologi, ja hän suorittaa tällä hetkellä myös kognitiivis-intregratiivisen psykoterapeutin tutkintoa.

Marikalla on yli 17 vuoden kokemus psykologin työstä. Pääsääntöisesti hän on toiminut koulupsykologina, mutta kokemusta on myös perheneuvolatyöstä ja terveyskeskuspsykologina työskentelystä. Hän tarjoaa myös yksityisesti aikuispsykologian vastaanottoa, koulutuspsykoterapiaa, ADHD-tutkimuksia sekä ADHD:n strukturoitua lyhythoitoa.

Laajan työkokemuksen myötä Marikalla on laaja kokemus kaiken ikäisten kanssa toimimisesta, erilaisista oppimisvaikeuksista, neuropsykiatrisista- ja mielenterveyden vaikeuksista sekä niiden arvioimisesta ja tukemisesta.

EMootiolla Marika on mukana Oma Väylä -kuntoutuksessa, jossa hänen työnsä tarkoitus on auttaa huomioimaan asiakkaan tarpeet ja muut kuntoutukseen vaikuttavat yksilölliset seikat sekä kohdentamaan kuntoutustoimia juuri asiakasta hyödyttäviin asioihin. Kuntoutuksen lopussa Marikan tapaamisilla arvioidaan ja tuodaan näkyväksi kuntoutuksen aikana tapahtunutta muutosta.

Tero Makkonen

Psykologi | Seinäjoki

Tero on rauhallinen ja kannustava psykologi, joka suorittaa tällä hetkellä myös psykoterapeutin tutkintoa.

Psykologina Tero on toiminut jo yli 30 vuotta, ja työnohjaajana 20 vuotta. Hänellä on laaja kokemus erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Teron työotteessa näkyy vahva ammattilaisuus – hän osaa ottaa ohjat, mutta ennen kaikkea myös antaa tilaa ja kuunnella.

EMootiolla Tero on mukana Oma Väylä -kuntoutuksessa, jossa hänen työnsä tarkoitus on auttaa huomioimaan asiakkaan tarpeet ja muut kuntoutukseen vaikuttavat yksilölliset seikat sekä kohdentamaan kuntoutustoimia juuri asiakasta hyödyttäviin asioihin. Kuntoutuksen lopussa Teron tapaamisilla arvioidaan ja tuodaan näkyväksi kuntoutuksen aikana tapahtunutta muutosta.

Timo Rautavaara

Psykologi | Tampere

Timo on koulutukseltaan psykologi, ja kerännyt valtaosan työkokemuksestaan aikuispsykiatrian avopuolella. Lisäksi hän on toiminut koulupsykologina sekä psykologina Pitkäniemen sairaalan psykoosiosastolla ja oikeuspsykiatrisella osastolla. Kokemus kattaa siis monipuoliset psykologin tehtävät, kuten yksilöterapeuttinen työ, psykologinen tutkimus ja ryhmäterapiat.

Timon erityisosaamiseen kuuluu perehtyneisyys psykoterapeuttisiin hoitomenetelmiin ja psykologisiin arviointeihin sekä laaja-alainen ymmärrys mielenterveyden häiriöistä.

EMootiolla Timo on mukana Oma Väylä -kuntoutuksessa, jossa hänen työnsä tarkoitus on auttaa huomioimaan asiakkaan tarpeet ja muut kuntoutukseen vaikuttavat yksilölliset seikat sekä kohdentamaan kuntoutustoimia juuri asiakasta hyödyttäviin asioihin. Kuntoutuksen lopussa Timon tapaamisilla arvioidaan ja tuodaan näkyväksi kuntoutuksen aikana tapahtunutta muutosta.