Ratkaisukeskeinen terapia

Saavutettava apu mielenterveyden haasteisiin

Tampere

Matalan kynnyksen apu elämän solmukohtiin

Kun mieli voi huonosti ja ajatukset pyörivät kehää, tärkeintä on saada parantumisen prosessi nopeasti alkuun.

Ratkaisukeskeinen terapia tarjoaa käytännönläheistä ja inhimillistä tukea haastaviin elämäntilanteisiin. Terapiassa keskitytään arkea pahiten jarruttavien ongelmien tunnistamiseen ja niiden tavoitteelliseen ratkaisemiseen, yhdessä ja niillä voimilla, mitä käytössä on.

Ratkaisukeskeistä terapiaa voi toteuttaa lyhytterapiana tai pidempänä terapiasuhteena. Se ei vaadi lähetettä tai diagnoosia, vain motivaation liikkua eteenpäin ahdistavasta tilanteesta.

Ajanvaraus

Ota meihin yhteyttä ja kerro lyhyesti tilanteestasi. Ohjaamme sinut sopivan terapeutin luo ja autamme ensikäynnin varaamisessa.

Tapaamisten kulku

Tapaamiset toteutetaan tiloissamme Tampereella, Näsilinnankatu 48D, tai toivotessa myös etänä. Terapiaan voi tulla yksin, kumppanin tai perheen kanssa.

Hae ratkaisukeskeisen psykoterapian harjoitusasiakkaaksi!

Usein kysyttyä ratkaisukeskeisestä terapiasta

Terapiaan voit tulla kaikenlaisten haasteiden kanssa. Ratkes voi olla myös tukena kuormittavien elämäntilanteiden ennaltaehkäisyssä, kun kierroksia haluaa laskea ennen kuin ne käyvät liian raskaiksi.

Terapiasta voi saada tukea esimerkiksi seuraaviin haasteisiin:

  •   Ahdistuneisuus, masennus & uupumus
  •   Haastavat ihmissuhteet
  •   Jännittäminen, sosiaaliset haasteet
  •   Yksinäisyyden kokeminen
  •   Työssä tai opinnoissa jaksaminen
  •   Itsetunnon haasteet & jumissa olo
  •   Äkillinen kriisi, kuormittava elämäntilanne

Ratkaisukeskeinen terapia on lyhytterapia-painotteista matalan kynnyksen apua vaikeisiin elämäntilanteisiin. Terapian taustalla on ajatus siitä, että ongelmia lähdetään hoitamaan ihmisen yksilölliset tarpeet edellä – ei valmiiksi määritellyn teoriakehyksen tai diagnoosin pohjalta.

Lyhytterapeutin koulutus on erilainen kuin vuosia kestävien prosessien käsittelyyn valmistava psykoterapeutin koulutus. Lyhytterapiassa käsitellään tavoitteellisesti rajatumpia aihepiirejä.

Lyhytterapiassa terapeutin rooli on auttaa tunnistamaan sekä haasteiden selkeät rajapinnat että omat voimavarat, joilla alulle laitetaan pieniä muutoksia. Ja pienten muutosten kumuloituessa syntyy lumipalloefektin lailla uudenlaisia tapoja elää kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaa elämää.

Tämä toteutuu usein hyvin yksinkertaisin keinoin – kuuntelemalla, keskustelemalla, mielikuvaharjoitteilla, tavoitteita asettamalla ja niiden toteutumista tukevia tehtäviä tekemällä.

Lyhytterapiassa asiakkaan rooli on siis osallistua aktiivisesti oman hyvinvoinnin kehittämiseen juuri niillä voimilla, mitä tällä hetkellä on käytössä. Ja terapeutin rooli on auttaa ja tukea tällä matkalla, jotta tavoitteista muodostuisi pysyviä muutoksia.

THL:n sivuiltakin löytyy maininta ”vain pieni osa psyykkisistä oireista kärsivistä ihmisistä tarvitsee kuntouttavaa psykoterapiaa.”

Negatiivisia ajatuskierteitä on usein hankala katkaista yksin, kun olo on kokonaisvaltaisen toivoton. Pitkittyneiden ja vaikeiden tilanteidenkin keskellä on tärkeintä päästä alkuun pahan olon purkamisen kanssa.

Mikäli pohdit terapiaan tuloa, muttet ole varma, onko terapiamuoto sinulle toimivin, tule tutustumiskäynnille.

Kaikki terapeuttimme ovat koulutettuja mielenterveyden ammattilaisia, ja valtaosa opiskelee tällä hetkellä myös psykoterapeuteiksi.. Osaamme ohjata sinut oikeaan suuntaan, mikäli tarve ilmenee.

EMootiolla ratkaisukeskeistä terapiaa tarjoaa neljä koulutettua terapeuttia.

Kaikki ovat helposti lähestyttäviä pitkän linjan mielenterveyden ammattilaisia. Kullakin on ratkaisukeskeisen (lyhyt)terapeutin koulutus- & kokemuspohjan lisäksi myös omat erikoisvahvuutensa.

Emmi Lönnqvist on iloinen ja energinen ideoija ja kehittäjä. Terapiaopintojen lisäksi hän on kouluttautunut mm. sairaanhoitajaksi, NLP-ohjaajaksi, nepsyvalmentajaksi ja Metsämieli-ohjaajaksi.

Emmin erityisosaaminen on nuorten ja nuorten aikuisten sekä neurokirjon henkilöiden kanssa työskentelyssä. Lisäksi hänellä on vahva ymmärrys aistiherkkyyksien tuoman kuormittumisen tasapainottamisesta, uupumusoireista sekä psykiatrisista sairauksista.

Emmin mukana tapaamisissa kulkee toivottaessa myös reipas terapiakoira Ilo

Jaana Sarso on lämmin ja myötätuntoinen käytännöllisyyden puolestapuhuja. Jaanan on koulutettu psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden asiantuntija, ratkaisukeskeinen- & työhyvinvointivalmentaja sekä painonhallintaohjaaja.

Jaanan erityisosaamiseen kuuluu monenlaiset syömiseen ja elintapoihin liittyvät haasteet, kuten epätyypilliset syömishäiriöt ja kehohäpeä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus psykiatristen sairauksien, neurokirjon oireiden ja ahdistuneisuuden, masennuksen, stressin sekä unihäiriöiden hoidosta, niin nuorten kuin aikuistenkin kanssa.

Katri Keskinen on kannustava ja toiveikas kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukija.

Katri on sosiaalipsykologi, joka opiskelee tällä hetkellä myös ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi sekä psykofyysiseksi psykoterapeutiksi.

Katrin erityisosaaminen löytyykin juuri keho-mieli-yhteyden teemoista, ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. Katrilla on vahva kokemus muutosprosessien tukemisesta mielenterveyden haasteiden, riippuvuuksien, sosiaalisten suhteiden tai työelämän haasteissa.

Tutustu terapeutteihimme paremmin täällä.

Toivoessasi terapiaan voi osallistua terapeutin työparina myös terapiakoira.Tällä hetkellä eläinavusteista terapiaa tarjoavat työparina:Emmi Lönnqvist ja bordercollie Ilo Tampereella

Eläinavusteisuudesta ja EMootion terapiaeläimistä voit lukea lisää tästä artikkelista:

Eläinavusteisuus – eläin auttaa, kun tunteille ei ole sanoja.

Esittelyjä ja eläinten kuulumisia löydät myös meidän Instasta @emootioterapiat

Tutkimustiedon ja yleisen ymmärryksen kasvaessa moni hakeutuu nepsy-tutkimuksiin pitkän pohdinnan jälkeen vasta aikuisiällä.

Aikuisiällä saatu diagnoosi herättää suuria tunteita – surua, häpeää, helpotusta, jopa vihaa ja valtavia vapauden tunteita. Omaa elämää alkaa tarkastella taaksepäin uusin silmin, ja usein itsetuntoa ja itseymmärrystä pitää alkaa rakentamaan uudelleen.

Valitettavasti aikuisiällä diagnosoiduille neurokirjon henkilöille tarjotut tukitoimet ovat vielä vajavaiset. Avun saannin kanssa jää usein yksin, eikä aina tiedä, mihin suuntaan uuden itseymmärryksen kanssa pitäisi lähteä kulkemaan.

Ratkaisukeskeinen terapia auttaa myös näissä tilanteissa. 

EMootion terapeuteista Emmi, Jaana ja Laura tekevät päivittäin töitä myös nepsy-nuorten valmennusten ja kuntoutusten parissa. He ymmärtävät hyvin, millaisen solmukohdan aikuisena saatu ADHD- tai autismikirjon (ent. Asperger) diagnoosi voi aiheuttaa.

Mikäli kaipaat tukea uuden diagnoosin käsittelyyn, ota meihin yhteyttä ja kerro tilanteestasi muutamalla sanalla. Ohjaamme sinut sopivan terapeutin luo ja autamme ensikäynnin varaamisessa.

Ratkaisukeskeisen psykoterapeutin koulutuksen harjoitusasiakkaita ottavat vastaan tällä hetkellä Emmi, Jaana ja Katri. Psykoterapiasta ja sen tekijöistä voit tukea lisää tässä artikkelissa:

Ratkaisukeskeinen psykoterapia – mitä, miksi ja kenelle?

Vapaista ajoista sekä terapiaan että psykoterapiaan voit tiedustella ottamalla meihin yhteyttä. (Ohjaus: yhteystiedot-sivu) 

Kerro meille lyhyesti tilanteestasi niin ohjaamme sinut sopivan terapeutin luo ja autamme ensikäynnin varaamisessa.

Terapeuttikohtainen vapaiden asiakaspaikkojen tilanne elää jatkuvasti.

Ratkaisukeskeisen terapian tavoite on kuitenkin tehdä terapeutista tarpeeton mahdollisimman nopeasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusia asiakaspaikkoja vapautuu huomattavan paljon nopeammalla syklillä kuin psykoterapiassa.

Tarjoamme myös nopean avun kertaterapiaa. Palveluun voit tutustua tarkemmin täällä.

Ajantasaisen tiedon paikoista saat ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystiedot löydät täältä.

Jäikö jokin
askarruttamaan?